กก

Welcome to the

University of Esperanto

Celebrating 125 Years of Esperanto

กก

Hejmo

Kursaro

1 Milito kaj Paco

2 Filozofio de la Informadiko

3 Anoncota, kadre de
Esperanto-Insulo

Principaro

Biblioteko

Pri Ni

Kontakti

(Prototype 1.0)

University Open Courses in Esperanto

Welcome to the home of the University of Esperanto, a project designed to collect full-length university courses, originally taught in universities around the world, and later presented, as courses entirely in the International Language Esperanto.

Creative Commons License

All courses were originally taught to students and filmed.  AS the project develops, the intention is to make all lessons available on the Internet under a Creative Commons license.

Full Course Example 1: Confronting War

If you are a student, we currently have two full-length courses for you.  One is about war and peace entitled Confronting War, originally a course for American undergraduate students.  It is taught by Professor Ron Glossop.

Full Course Example 2: Philosophy of Computing

A second course is about the history of computers, and it is entitle the Philosophy and History of Computing.  It is given by Professor Federico Gobbo of Italy.

We are starting NOW! More Courses in Coming Years

Over the years, we hope to add one, two or three additional courses in Esperanto.  The courses are not about Esperanto or about Esperanto and linguistics; the courses concerne general themes of interest to the academic world: history, philosophy, pscyhology, sociology, the sciences such as biology or astronomy, and so on.

Current details are available at the Universitato de Esperanto homepage.

If you would like to participate in this Open Course project, please contact us.

Home

Course List

1 Confronting War

2 Philosphy of
Computing

3 Coming courses
See Esperanto-Insulo

Mission
Statement

Library

About us

Contact

กก

last updated on 2012/06/23 17:44