กก

Pri Ni . . .

Universitato de Esperanto

กก

Hejmo

Kursaro

1 Milito kaj Paco

2 Filozofio de la Informadiko

3 Enkonduko al
Astronomio

Principaro

Biblioteko

Pri Ni

Kontakti

GLOSSOP, Ron
Profesoro por la kurso Alfronti Militon, Usono

GOBBO, Federico
Profesoro por la kurso Filozofio kaj Historio de la Informadiko, Italujo.

KEEFE, Dennis
Ideinto de la projekto Universitato de Esperanto. Usono/Francujo/Ĉinujo

KOZSUCH, Paŭlo
Respondeculo pri la filmado de la kursoj de Profesoro Federico Gobbo, Filozofio kaj Historio de la Informadiko, kaj ankaŭ respondeculo pri la filmado de la kurso de Profesoro Ron Glossop Alfronti Militon.   Sinjoro Kozsuĉ loĝas en Hungarujo.

MIAOHUI
Repsondeculo pri la filmado de la kursaro de Profesoro Amri Wandel, Enkonduko al Astronomio kaj Astrofiziko, Sinjoro Miaohui estas Budhana Monaĥo en Ĉinujo

ROFF, Derek
Respondeculo pri la enretigo de la kursaro de Profesoro Ron Glossop, Alfronti Militon, Usono.

WANDEL, Amri
Profesoro por la kurso Enkonduko al Astronomio
kaj Astrofiziko. Israelo

Estraro
La Estraro de la Universitato de Esperanto konsistos ĉefe el siaj profesoroj.  Ni alstrebas internacian estraron kun membroj el ĉiuj landopartoj: Eŭropo, Nordameriko, Sudameriko, Azio kaj Afriko.

Vi mem
Se vi volas partopreni en la projekto Universitato de Esperanto, bonvolu kontakti nin. Sciu, ke la Universitato de Esperanto esence estas filmitaj kursoj ĉe universitata nivelo en kaj per Esperanto, sed ne pri Esperanto aŭ Esperantologio.

กก

Home

Course List

1 War and
Peace

2 Philosophy of
Computing

3 Introduction to
Astronomy and Astrophysics

Mission
Statement

Library

About us

Contact

กก

lasta ĝisdatigo 2013/01/29 22:46