กก

Filozofio kaj Historio de la Informadiko

Universitato de Esperanto

กก

Hejmo

Kursaro

1 Milito kaj Paco

2 Filozofio de la Informadiko

3 Enkonduko al
Astronomio

Principaro

Biblioteko

Pri Ni

Kontakti

Profesoro Federico Gobbo, Italujo

Filozofio kaj Historio de la Informadiko:

20 lecionoj de 2 horoj.

Lecionioj en Ipernity: Leciono 0,Leciono 1, Leciono 2, Leciono3, Leciono 4, Leciono 5, Leciono 6, Leciono 7, Leciono 8, Leciono 9, Leciono 10, Leciono 11, Leciono 12, Leciono 13, Leciono 14, Leciono 15, Leciono 16, Leciono 17, Leciono 18, Leciono 19

Lecionoj en Vimeo: Leciono 0, Leciono 1, Leciono 2, Leciono3, Leciono 4, Leciono 5, Leciono 6, Leciono 7, Leciono 8, Leciono 9, Leciono 10, Leciono 11, Leciono 12, Leciono 13, Leciono 14, Leciono 15, Leciono 16, Leciono 17, Leciono 18, Leciono 19

Lecionoj en YouTube: Leciono 0, Leciono 1, Leciono 2, Leciono 3, Leciono 4, Leciono 5, Leciono 6, Leciono 7, Leciono 8, Leciono 9, Leciono 10, Leciono 11, Leciono 12, Leciono 13, Leciono 14, Leciono 15, Leciono 16, Leciono 17, Leciono 18, Leciono 19

กก

Home

Course List

1 War and
Peace

2 Philosophy of
Computing

3 Introduction to
Astronomy and Astrophysics

Mission
Statement

Library

About us

Contact

กก

lasta ĝisdatigo 2013/02/05 00:23